แบบรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หากมีข้อผิดพลาดในระบบ สามารถติดต่อได้ที่ academic_system@tns.ac.th (ระบบงานรับเข้าเรียนต่อ) หรือ เพิ่มเพื่อน


ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน

การตรวจ ATK จะต้องตรวจทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม/รายงานตัว พร้อมเอกสารยืนยันผลการตรวจ (นักเรียน 1 คน : ผู้ปกครอง 1 คน) *หมายเหตุ โรงเรียนประสานสถานประกอบการมาตรวจให้ที่โรงเรียน ราคา 80 บาท พร้อมเอกสารยืนยันผลการตรวจ ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 10.00 น.
มีความประสงค์ตรวจ ATK ที่โรงเรียน
ไม่มีความประสงค์ตรวจที่โรงเรียน


ยืนยันขอเข้ารายงานตัว

ยืนยันขอสละสิทธิ์